Proste rozwiązania do przygotowania statystyk aktywności Twoich pracowników

Narzędzie CdrView służy do:

  • monitorowania w czasie rzeczywistym aktywności połączeń pracowników
  • przygotowywania raportów online i offline związanych z liczbą, kosztami oraz czasem trwania połączeń
  • analizy aktywności użytkowników w zakresie połączeń i grup odpowiedzi

Dzięki narzędziom CdrView masz możliwość monitorowania pracy zespołu oraz kontroli kosztów związanych z komunikacją w Twoim biznesie.

CDR VIEW